Màn hình laptop Acer Aspire 4749 4749Z

SKU
man hinh Acer 11
Còn hàng
700.000,00 ₫
Tổng Quan

<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: large;">M&agrave;n h&igrave;nh laptop Acer Aspire 4749 4749Z</span></strong></span><br /><span style="font-size: medium;">H&agrave;ng xịn mới 100%<br />Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng<br />Thay mới lấy ngay sau 10 ph&uacute;t</span></p>