1
Bạn cần hỗ trợ?

Vỏ máy thay cho MacBook Pro Retina 15-inch Core i7 Early 2013 ME664 ME665 A1398

Còn hàng
800.000,00 ₫
Tổng Quan

Vỏ máy thay cho MacBook Pro Retina 15-inch Core i7 Early 2013 ME664 ME665 A1398
Hàng chính hãng
Thay lấy ngay tại cửa hàng
Miễn phí công thay thế

HÀNG CHÍNH HÃNG CHẤT LƯỢNG CAO
MIỄN PHÍ CÔNG THAY THẾ

Vỏ máy thay cho MacBook Pro Retina 15-inch Core i7 Early 2013 ME664 ME665 A1398
Hàng chính hãng
Thay lấy ngay tại cửa hàng
Miễn phí công thay thế 

Vỏ mặt A giá: 800.000 đồng
mua ban thay the vo may MacBook Pro Retina 15-inch Core i7 Early 2013 ME664 ME665 A1398 mat A
Vỏ mặt B giá: 700.000 đồng
mua ban thay the vo may MacBook Pro Retina 15-inch Core i7 Early 2013 ME664 ME665 A1398 mat B

Vỏ mặt C giá 700.000 đồng

mua ban thay the vo may MacBook Pro Retina 15-inch Core i7 Early 2013 ME664 ME665 A1398 mat C

Vỏ mặt D giá: 700.000 đồng
mua ban thay the vo may MacBook Pro Retina 15-inch Core i7 Early 2013 ME664 ME665 A1398 mặt D