1
Bạn cần hỗ trợ?

Vỏ máy thay cho MacBook Pro Retina 13-inch Core i5 Late 2012 MD212 A1425

Còn hàng
800.000,00 ₫
Tổng Quan

Vỏ máy thay cho MacBook Pro Retina 13-inch Core i5 Late 2012 MD212 A1425
Hàng chính hãng
Thay lấy ngay tại cửa hàng
Miễn phí công thay thế

HÀNG CHÍNH HÃNG CHẤT LƯỢNG CAO
MIỄN PHÍ CÔNG THAY THẾ

Vỏ máy thay cho MacBook Pro Retina 13-inch Core i5 Late 2012 MD212 A1425
Hàng chính hãng
Thay lấy ngay tại cửa hàng
Miễn phí công thay thế 

Vỏ mặt A giá: 800.000 đồng
mua ban thay the vo MacBook Pro Retina 13-inch Core i5 Late 2012 MD212 A1425 mat A
Vỏ mặt B giá: 700.000 đồng
mua ban thay the vo may MacBook Pro Retina, 13-inch, Late 2012 MD212 MD213 mat B

Vỏ mặt C giá 700.000 đồng
mua ban thay the vo may MacBook Pro Retina 13-inch Core i5 Late 2012 MD212 A1425 mặt C

Vỏ mặt D giá: 700.000 đồng
mua ban thay the vo may MacBook Pro Retina 13-inch Core i5 Late 2012 MD212 A1425 mat D