1
Bạn cần hỗ trợ?

Vỏ máy thay cho MacBook Pro 13-inch Core 2 Duo Mid 2009 MB990 MB991 A1278

Còn hàng
800.000,00 ₫
Tổng Quan

Vỏ máy thay cho MacBook Pro 13-inch Core 2 Duo Mid 2009 MB990 MB991A1278
Hàng chính hãng
Thay lấy ngay tại cửa hàng
Miễn phí công thay thế

HÀNG CHÍNH HÃNG CHẤT LƯỢNG CAO
MIỄN PHÍ CÔNG THAY THẾ

Vỏ máy thay cho MacBook Pro 13-inch Core 2 Duo Mid 2009 MB990 MB991A1278
Hàng chính hãng
Thay lấy ngay tại cửa hàng
Miễn phí công thay thế 

Vỏ mặt A giá: 800.000 đồng
mua ban thay the vo MacBook Pro 13-inch Core 2 Duo Mid 2009 MB990 MB991A1278 mat A
Vỏ mặt B giá: 700.000 đồng
mua ban thay the vo may MacBook Pro 13-inch, Mid 2009 MB990 MB991 mat B

Vỏ mặt C giá 700.000 đồng
mua ban thay the vo may MacBook Pro 13-inch Core 2 Duo Mid 2009 MB990 MB991A1278 mặt C

Vỏ mặt D giá: 700.000 đồng
mua ban thay the vo may MacBook Pro 13-inch Core 2 Duo Mid 2009 MB990 MB991A1278 mat D