1
Bạn cần hỗ trợ?
Sạc laptop Sony 19,5V-4,7A Logo New

Sạc laptop Sony 19,5V-4,7A Logo New

Sạc Laptop Macbook Pro 13

Sạc Laptop Macbook Pro 13inch

Sạc laptop Sony 16V-4A Logo New

Adapter laptop - Sạc laptop Sony 16V-4A Logo New
Giá 190.000 VNĐ - Hàng OEM chất lượng cao
Giá: 250.000 VNĐ - Hàng Full Box New 100%
Điện áp vào : 100-240V, 50/60Hz
Điện áp ra : 16V, 3.75A(4A)
Công suất : 60W(64W)
Bảo hành: 12 tháng

190.000,00 ₫
Sẵn có: Còn hàng
SKU
sac 35

                                HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO, BẢO HÀNH 12 THÁNG
                                                  LUÔN CAM KẾT GIÁ TỐT NHẤT

                                           ĐỔI MỚI TRONG THỜI GIAN
BẢO HÀNH

Sạc laptop Sony 16V-4A Logo New:
 Giá 190.000 VNĐ - Hàng OEM chất lượng cao
Sạc laptop Sony 16V-4A Logo New:
Giá: 250.000 VNĐ - Hàng Full Box New 100%
Bảo hành: 12 tháng
Sạc laptop Sony 16V-4A Logo New:

Tương thích cho các dòng máy chính sau:
SONY PART# PCGA-AC16V, PCGA-AC16V1, PCGA-AC16V3, PCGA-AC16V4, PCGA-AC16V6, PCGA-AC16V8, PCGA-AC51, PCGA-AC5E, VGP-AC16V7, VGP-AC16V8, Sony Vaio PCG-181 Series PCG-181L, Sony Vaio PCG-3xxx Series PCG-3102, PCG-3112, PCG-3122, PCG-3192, PCG-3212, PCG-321A, PCG-322B, PCG-325A, Sony Vaio PCG-4xxx Series PCG-431L, PCG-432L, PCG-441L, PCG-461L, PCG-462L, PCG-462M, PCG-481L, PCG-481M, PCG-491L, PCG-492L, PCG-4A1L, PCG-4B1L, Sony Vaio PCG-500 Series PCG-500, SONY VAIO PCG-505 Series PCG-505E / PCG-505EX / PCG-505F / PCG-505FX / PCG-505G / PCG-505GX / PCG-505LS / PCG-505TR / 505RS / 505RX / PCG-505TS / PCG-505TX / PCG-505X / PCG-591L SONY VAIO PCG-V505 series PCG-V505 CTO / PCG-V505 series / PCG-V505A / PCG-V505A / PCG-V505AC / PCG-V505AK / PCG-V505A / PPCG-V505AC / PCG-V505ACK / PCG-V505ACP / PCG-V505AK / PCG-V505AP / PCG-V505AX / PCG-V505AXP / PCG-V505B / PCG-V505BL / PCG-V505BX / PCG-V505BXP / PCG-V505D / PCG-V505DC1 / PCG-V505DC1P / PCG-V505DC2 / PCG-V505DC2K / PCG-V505DC2P / PCG-V505DH / PCG-V505DX / PCG-V505DXP / PCG-V505EC / PCG-V505ECP / PCG-V505EX / PCG-V505GFP / PCG-V505R / PCG-V505GZFP / PCG-X505ZP / PCG-V505 CTO Sony Vaio PCG-5xxx Series PCG-51AL, PCG-531A, PCG-532A, PCG-551L, PCG-561L, PCG-571A, PCG-571N, PCG-581L, PCG-581M, PCG-582M, PCG-591L, PCG-5A1M, Sony Vaio PCG-6xxx Series PCG-661L, PCG-661M, PCG-661R, PCG-671L, PCG-672R, PCG-681L, PCG-682L, PCG-691L, PCG-6B1L, PCG-6B2L, PCG-6N2M, Sony Vaio PCG-700 Series PCG-705, PCG-705C, PCG-705E, PCG-711, Sony Vaio PCG-800 Series PCG-833L, PCG-873M, PCG-881L, PCG-881R, PCG-882L, PCG-883L, PCG-884L, PCG-885L, Sony Vaio PCG-C Series PCG-C1F, PCG-C1MGP, PCG-C1MHP, PCG-C1VG, PCG-C1VXS, PCG-C1X, SONY VAIO PCG-C1 Series PCG-C1F / PCG-C1X / PCG-C1MGP / PCG-C1MHP / PCG-C1X / PCG-C1MV / PCG-C1MV-M / PCG-C1MVM / PCG-C1MVP / PCG-C1MVP-M PCG-C1MW / PCG-C1MWP SONY VAIO PCG-GR series PCG-GR, PCG-GR114EK, PCG-GR114MK, PCG-GR114SK, PCG-GR150 / PCG-GR150K / PCG-GR170 / PCG-GR170K / PCG-GR230 / PCG-GR250 / PCG-GR250K / PCG-GR250P / PCG-GR270 / PCG-GR270K / PCG-GR270P /

PCG-GR290 / PCG-GR290K / PCG-GR290P / PCG-GR300 / PCG-GR300K / PCG-GR370 / PCG-GR370K / PCG-GR370P / PCG-GR390 / PCG-GR390K / PCG-GR390P / PCG-GR55 / PCG-GR4141SK, PCG-GR414SK, PCG-GR414SP, PCG-GR615SP SONY VAIO GT Series: PCG-GT1 / PCG-GT3/K SONY VAIO PCG-SR series PCG-SR17 / PCG-SR17K / PCG-SR27 / PCG-SR27K / PCG-SR33 / PCG-SR33K / PCG-SR5K / PCG-SR7K / PCG-SR9 / PCG-SR9G / PCG-SR9GT SONY VAIO PCG-SRX series PCG-SRX41P / PCG-SRX77 / PCG-SRX77P / PCG-SRX87 / PCG-SRX87P / PCG-SRX99 / PCG-SRX99K / PCG-SRX99P / PCG-SRX3S BD / PCG / SRX51P / A / B / PCG-SRX55TH / PCG-SRX7S PB / PCG SRX871 / PCG SRX87P1 SRX87P2 / PCG SRX87P3 SRX87P4 / SRX87 SRX87P / SRX99 SRX99 SRX99P SONY VAIO PCG-VX series PCG-VX71P / PCG-VX88 / PCG-VX88P / PCG-VX89 / PCG-VX89K / PCG-VX89K1 / PCG-VX89P / PCG-X505 SONY VAIO PCG-TR series PCG-TR1A / PCG-TR1AP / PCG-TR1F / PCG-TR1MP / PCG-TR2A / PCG-TR2A / PCG-TR2AP1 / PCG-TR2AP3 / PCG-TR2F PCG-TR3A / PCG-TR3AP PCG-TR3AP1 / PCG-TR3AP2 PCG-TR3AP3 / PCG-TR3F / PCG-TR5AP / PCG-TRF / PCG-TR5C Sony Vaio PCG-U Series PCG-U1, PCG-U3, PCG-U3/P, PCG-Z1 series PCG-Z1A / PCG-Z1A1 / PCG-Z1AP1 / PCG-Z1AP2 / PCG-Z1AP3 / PCG-Z1VFP / PCG-Z1RA / PCG-Z1RAP1 / PCG-Z1RAP1KITB / PCG-Z1RAP2 / PCG-Z1RAP3 / PCG-Z1VA / PCG-Z1VAP / PCG-Z1VAP1 / PCG-Z1VAP1KITB / PCG-Z1VAP2 / PCG-Z1WA / PCG-Z1WAMP1 / PCG-Z1WAMP2 / PCG-Z1WAMP3 / PCG-Z1WAP / PCG-Z1WXFP VAIO S Series: VAIO S150, VAIO S150P VAIO TR Series: VAIO PCG-TR3A, VAIO PCG-TR1A, VAIO PCG-TR1AP, VAIO PCG-TR2A, VAIO PCG-TR2AP1, VAIO PCG-TR2AP3, VAIO PCG-TR3AP1, VAIO PCG-TR3AP2 Sony Vaio VGN-B Series VGN-B, VGN-B100, VGN-B100B, VGN-B100B05, VGN-B100B07, VGN-B100B11C, VGN-B100B23, VGN-B1VP, VGN-B1XP, VGN-B3VP, VGN-B3XP, VGN-B90PS, VGN-B90PSY1, VGN-B90PSY2, VGN-B90PSY3, VGN-B90PSY4, VGN-B90PSY5, VGN-B90PSY6, VGN-B90PSYA, VGN-B90PSYB, Sony Vaio VGN-G Series VGN-G11VN/T, VGN-G11XN/B, Sony Vaio VGN-S1 Series VGN-S1, VGN-S150, VGN-S150/P, VGN-S150F, VGN-S150FP, VGN-S150P, VGN-S155, VGN-S16GP, VGN-S170, VGN-S170B, VGN-S170F, VGN-S170P, VGN-S170PVNC, VGN-S175, VGN-S18GP, VGN-S1HP, Sony Vaio VGN-S2 Series VGN-S2, VGN-S240P, VGN-S250F, VGN-S250FP, VGN-S260, VGN-S260KIT1, VGN-S260P, VGN-S265, VGN-S270, VGN-S270B, VGN-S270F, VGN-S270P, VGN-S270PKIT1, VGN-S28GP, VGN-S2HP, VGN-S2XP, Sony Vaio VGN-S3 Series VGN-S3, VGN-S350F, VGN-S350FP, VGN-S350P, VGN-S360, VGN-S360P, VGN-S36TP/S, VGN-S370F, Sony Vaio VGN-S5 Series VGN-S5, VGN-S50B, VGN-S51B, VGN-S52B/S, Sony Vaio VGN-S6 Series VGN-S6, VGN-S62S/S, Sony Vaio VGN-S7 Series VGN-S7, VGN-S70B, VGN-S71PB, VGN-S72PB/B, Sony Vaio VGN-S9 Series VGN-S9, VGN-S90PS, VGN-S90PSY1, VGN-S90PSY2, VGN-S90PSY3, VGN-S90PSY4, VGN-S90PSY5, VGN-S90PSY6, VGN-S91PSY1, VGN-S91PSY2, VGN-S91PSY3, VGN-S91PSY4, VGN-S91PSY5, VGN-S91PSY6, VGN-S92S/S, Sony Vaio VGN-T Series VGN-T, VGN-T1, VGN-T130FP, VGN-T140, VGN-T140P/L, VGN-T140P/LKIT2, VGN-T140PL, VGN-T150, VGN-T150/L, VGN-T150/LKIT2, VGN-T150P/L, VGN-T150P/LKIT2, VGN-T150P/T, VGN-T155, VGN-T160, VGN-T160P/L, VGN-T160P/LKIT2, VGN-T170, VGN-T170P/L, VGN-T170PL, VGN-T1XP, VGN-T1XP/L, VGN-T1XP/T, VGN-T240, VGN-T240P, VGN-T240P/L, VGN-T250, VGN-T250/L, VGN-T250P/L, VGN-T250P/S, VGN-T260, VGN-T260P, VGN-T260P/L, VGN-T270, VGN-T270P, VGN-T270P/L, VGN-T27TP, VGN-T2P/L, VGN-T2XP, VGN-T2XP/L, VGN-T2XP/S, VGN-T2XRP/S, VGN-T340, VGN-T340P, VGN-T340P/L, VGN-T350, VGN-T350/L, VGN-T350P, VGN-T350P/L, VGN-T350P/S, VGN-T350P/T, VGN-T360, VGN-T360/L, VGN-T360P, VGN-T360P/L, VGN-T370, VGN-T370P, VGN-T370P/L, VGN-T50B/L, VGN-T50B/T, VGN-T70B/L, VGN-T90PS, VGN-T90PSY1, VGN-T90PSY2, VGN-T90PSY3, VGN-T90PSY4, VGN-T90PSY5, VGN-T90PSY6, VGN-T90S, Sony Vaio VGN-TX Series VGN-TX, VGN-TX15C/W, VGN-TX16SP/W, VGN-TX17GP/B, VGN-TX1HP, VGN-TX1HP/W, VGN-TX1XP/B, VGN-TX1XP/L, VGN-TX2HP/W, VGN-TX2XP, VGN-TX3-EXC-B2CM, VGN-TX3-EXC-B2CT, VGN-TX3HP/B, VGN-TX3HP/L, VGN-TX3HP/W, VGN-TX3XP/B, VGN-TX3XPL-CKTX2, VGN-TX50B/B, VGN-TX51B/B, VGN-TX5MN/W, VGN-TX5VN/L, VGN-TX5XN/B, VGN-TX610, VGN-TX610P/B, VGN-TX630, VGN-TX630P/B, VGN-TX650, VGN-TX650P/B, VGN-TX651, VGN-TX651P/B, VGN-TX670, VGN-TX670P/B, VGN-TX670P/BKIT1, VGN-TX670P/W, VGN-TX670P/WKIT1, VGN-TX690, VGN-TX690P/L, VGN-TX750, VGN-TX750P/B, VGN-TX770, VGN-TX770P/W, VGN-TX770PWK1, VGN-TX790, VGN-TX790P/L, VGN-TX790PK1, VGN-TX90PS, VGN-TX90S, VGN-TXN15P, VGN-TXN17P/L, VGN-TXN19P/L, VGN-TXN25N, VGN-TXN27N, VGN-TXN29N/L, Sony Vaio VGN-TZ Series VGN-TZ11MN/N, VGN-TZ11VN/X, VGN-TZ11XN/B, VGN-TZ21MN/N, VGN-TZ21VN/R, VGN-TZ21VN/X, VGN-TZ21WN/B, Sony Vaio VGN-U Series VGN-U, VGN-U50, VGN-U70P, VGN-U71P, VGN-U750, VGN-U750P, VGN-U8, VGN-U8C, VGN-U8G, Sony Vaio VGN-UX Series VGN-UX1XN, Sony Vaio VGN-X505 Series VGN-X505, VGN-X505/ZP, VGN-X505VP, VGN-X505ZP,

SẠC LAPTOP IBM, SẠC MÁY TÍNH IBM, ADAPTER LAPTOP IBM, SAC IBM, SAC LAPTOP IBM
ADAPTER ACER, ADAPTER HP, ADAPTER TOSHIBA, ADAPTER SONY, ADAPTER DELL

Viết Nhận Xét của Quý khách
You're reviewing:Sạc laptop Sony 16V-4A Logo New
Đánh Giá của Quý khách