4Lap.vn

Skip to Main Content »

Danh mục sản phẩm

You're currently on:

  Sample Image
  Sample Image
  Sample Image

Sạc laptop Samsung

Mua bán sạc laptop Samsung , adapter laptop, sạc máy tính ,Sạc laptop Samsung, sạc laptop Samsung chất lượng cao , sạc laptop Samsung chính hãng . Bảo hành 12 tháng . Đổi mới trong thời hạn bảo hành

Sạc laptop Samsung  19V - 3,16A
160.000
Sạc laptop Samsung 19V - 3,16A

Sạc laptop Samsung  19V - 3,16A
Các tính năng:
1.Tình trạng : Mới
2.Thiết bị tăng bảo vệ quá áp, bảo vệ đoản mạch.
 3.Hiệu suất sử dụng lâu dài
Thông số kỹ thuật:
Điện áp vào : AC 100V - 240V 50-60Hz
Điện áp ra: DC 19V 3,16A
Kích thước đầu kết nối : 5.5mm/3.0mm
Nhiệt độ làm việc: 0-35 ℃ , 100%, 50 ℃ 70%
tải Về bảo vệ điện áp: 115% -135%
Chịu được điện áp: I / P-O / P 3Kvac, 1 phút
Bảo vệ quá tải: 115% -135% , tự động phục hồi

Learn More

Lưu lại | So sánh

Adapter laptop - Sạc laptop Samsung  19v 3.42a
160.000
Adapter laptop - Sạc laptop Samsung 19v 3.42a

Adapter laptop - Sạc laptop Samsung  19v 3.42a
Giá 160.000vnđ
Các tính năng:
1.Tình trạng : Mới
2.Thiết bị tăng bảo vệ quá áp, bảo vệ đoản mạch.
 3.Hiệu suất sử dụng lâu dài
Thông số kỹ thuật:
Điện áp vào : AC 100V - 240V 50-60Hz
Điện áp ra: DC 19v 3.42a
Kích thước đầu kết nối : 5.5mm/3.0mm
Nhiệt độ làm việc: 0-35 ℃ , 100%, 50 ℃ 70%
tải Về bảo vệ điện áp: 115% -135%
Chịu được điện áp: I / P-O / P 3Kvac, 1 phút
Bảo vệ quá tải: 115% -135% , tự động phục hồi
Các loại sạc khác:
Adapter laptop - Sạc laptop Samsung  19v 3.16a

Learn More

Lưu lại | So sánh

Adapter laptop - Sạc laptop Samsung NP-R410 NP-R460 NP-R505 NP-R510 NP-R519
190.000
Adapter laptop - Sạc laptop Samsung NP-R410 NP-R460 NP-R505 NP-R510 NP-R519

Adapter laptop - Sạc laptop Samsung NP-R410 NP-R460 NP-R505 NP-R510 NP-R519
Các tính năng:
1.Tình trạng : Mới
2.Thiết bị tăng bảo vệ quá áp, bảo vệ đoản mạch.
 3.Hiệu suất sử dụng lâu dài
Thông số kỹ thuật:
Điện áp vào : AC 100V - 240V 50-60Hz
Điện áp ra: DC 19V 4.7A
Kích thước đầu kết nối : 5.5mm/3.0mm
Nhiệt độ làm việc: 0-35 ℃ , 100%, 50 ℃ 70%
tải Về bảo vệ điện áp: 115% -135%
Chịu được điện áp: I / P-O / P 3Kvac, 1 phút
Bảo vệ quá tải: 115% -135% , tự động phục hồi

Learn More

Lưu lại | So sánh

Adapter laptop - Sạc laptop Samsung NC10 NP-NC10 NP-ND10 NP-X360 NP-X460
160.000
Adapter laptop - Sạc laptop Samsung NC10 NP-NC10 NP-ND10 NP-X360 NP-X460

Adapter laptop - Sạc laptop Samsung NC10 NP-NC10 NP-ND10 NP-X360 NP-X460
Các tính năng:
1.Tình trạng : Mới
2.Thiết bị tăng bảo vệ quá áp, bảo vệ đoản mạch.
 3.Hiệu suất sử dụng lâu dài
Thông số kỹ thuật:
Điện áp vào : AC 100V - 240V 50-60Hz
Điện áp ra: DC 19V 3,16A
Kích thước đầu kết nối : 5.5mm/3.0mm
Nhiệt độ làm việc: 0-35 ℃ , 100%, 50 ℃ 70%
tải Về bảo vệ điện áp: 115% -135%
Chịu được điện áp: I / P-O / P 3Kvac, 1 phút
Bảo vệ quá tải: 115% -135% , tự động phục hồi

Learn More

Lưu lại | So sánh

Adapter laptop - Sạc laptop Samsung 0335C1960 0335A1960 ADP-60ZH A ADP-40MH AB
190.000
Adapter laptop - Sạc laptop Samsung 0335C1960 0335A1960 ADP-60ZH A ADP-40MH AB

Adapter laptop - Sạc laptop Samsung 0335C1960 0335A1960 ADP-60ZH A ADP-40MH AB
Các tính năng:
1.Tình trạng : Mới
2.Thiết bị tăng bảo vệ quá áp, bảo vệ đoản mạch.
 3.Hiệu suất sử dụng lâu dài
Thông số kỹ thuật:
Điện áp vào : AC 100V - 240V 50-60Hz
Điện áp ra: DC 19V 4.7A
Kích thước đầu kết nối : 5.5mm/3.0mm
Nhiệt độ làm việc: 0-35 ℃ , 100%, 50 ℃ 70%
tải Về bảo vệ điện áp: 115% -135%
Chịu được điện áp: I / P-O / P 3Kvac, 1 phút
Bảo vệ quá tải: 115% -135% , tự động phục hồi

Learn More

Lưu lại | So sánh

Adapter laptop - Sạc laptop Samsung AD-9019 P50 P60 X50 X60 M50 M55 M70
190.000
Adapter laptop - Sạc laptop Samsung AD-9019 P50 P60 X50 X60 M50 M55 M70

Adapter laptop - Sạc laptop Samsung AD-9019 P50 P60 X50 X60 M50 M55 M70
Các tính năng:
1.Tình trạng : Mới
2.Thiết bị tăng bảo vệ quá áp, bảo vệ đoản mạch.
 3.Hiệu suất sử dụng lâu dài
Thông số kỹ thuật:
Điện áp vào : AC 100V - 240V 50-60Hz
Điện áp ra: DC 19V 4.7A
Kích thước đầu kết nối : 5.5mm/3.0mm
Nhiệt độ làm việc: 0-35 ℃ , 100%, 50 ℃ 70%
tải Về bảo vệ điện áp: 115% -135%
Chịu được điện áp: I / P-O / P 3Kvac, 1 phút
Bảo vệ quá tải: 115% -135% , tự động phục hồi

Learn More

Lưu lại | So sánh

Adapter laptop - Sạc laptop SAMSUNG PA-1600-66
160.000
Adapter laptop - Sạc laptop SAMSUNG PA-1600-66

Adapter laptop - Sạc laptop SAMSUNG PA-1600-66
Các tính năng:
1.Tình trạng : Mới
2.Thiết bị tăng bảo vệ quá áp, bảo vệ đoản mạch.
 3.Hiệu suất sử dụng lâu dài
Thông số kỹ thuật:
Điện áp vào : AC 100V - 240V 50-60Hz
Điện áp ra: DC 19V 3,16A
Kích thước đầu kết nối : 5.5mm/3.0mm
Nhiệt độ làm việc: 0-35 ℃ , 100%, 50 ℃ 70%
tải Về bảo vệ điện áp: 115% -135%
Chịu được điện áp: I / P-O / P 3Kvac, 1 phút
Bảo vệ quá tải: 115% -135% , tự động phục hồi

Learn More

Lưu lại | So sánh

Adapter laptop - Sạc laptop SAMSUNG AD-6019 SPA-830E
160.000
Adapter laptop - Sạc laptop SAMSUNG AD-6019 SPA-830E

Adapter laptop - Sạc laptop SAMSUNG AD-6019 SPA-830E
Các tính năng:
1.Tình trạng : Mới
2.Thiết bị tăng bảo vệ quá áp, bảo vệ đoản mạch.
 3.Hiệu suất sử dụng lâu dài
Thông số kỹ thuật:
Điện áp vào : AC 100V - 240V 50-60Hz
Điện áp ra: DC 19V 3,16A
Kích thước đầu kết nối : 5.5mm/3.0mm
Nhiệt độ làm việc: 0-35 ℃ , 100%, 50 ℃ 70%
tải Về bảo vệ điện áp: 115% -135%
Chịu được điện áp: I / P-O / P 3Kvac, 1 phút
Bảo vệ quá tải: 115% -135% , tự động phục hồi

Learn More

Lưu lại | So sánh

Sạc laptop SAMSUNG GT6330 GT6330XT
160.000
Sạc laptop SAMSUNG GT6330 GT6330XT

Sạc laptop SAMSUNG GT6330 GT6330XT
Các tính năng:
1.Tình trạng : Mới
2.Thiết bị tăng bảo vệ quá áp, bảo vệ đoản mạch.
 3.Hiệu suất sử dụng lâu dài
Thông số kỹ thuật:
Điện áp vào : AC 100V - 240V 50-60Hz
Điện áp ra: DC 19V 3,16A
Kích thước đầu kết nối : 5.5mm/3.0mm
Nhiệt độ làm việc: 0-35 ℃ , 100%, 50 ℃ 70%
tải Về bảo vệ điện áp: 115% -135%
Chịu được điện áp: I / P-O / P 3Kvac, 1 phút
Bảo vệ quá tải: 115% -135% , tự động phục hồi

Learn More

Lưu lại | So sánh

Sạc laptop Samsung API3AD05 AA-PA1N90W AD9019 AD8019
160.000
Sạc laptop Samsung API3AD05 AA-PA1N90W AD9019 AD8019

Sạc laptop Samsung API3AD05 AA-PA1N90W AD9019 AD8019
Các tính năng:
1.Tình trạng : Mới
2.Thiết bị tăng bảo vệ quá áp, bảo vệ đoản mạch.
 3.Hiệu suất sử dụng lâu dài
Thông số kỹ thuật:
Điện áp vào : AC 100V - 240V 50-60Hz
Điện áp ra: DC 19V 4.7A
Kích thước đầu kết nối : 5.5mm/3.0mm
Nhiệt độ làm việc: 0-35 ℃ , 100%, 50 ℃ 70%
tải Về bảo vệ điện áp: 115% -135%
Chịu được điện áp: I / P-O / P 3Kvac, 1 phút
Bảo vệ quá tải: 115% -135% , tự động phục hồi

Learn More

Lưu lại | So sánh

 Sạc laptop SAMSUNG NP-Q328
160.000
Sạc laptop SAMSUNG NP-Q328

Sạc laptop SAMSUNG NP-Q328
New 100%
Bảo hành: 24 tháng
Có hàng
Điện áp vào : 100-240V, 50-60Hz
Điện áp ra : 19V  3.16A,  60W
Kích cỡ đầu nối : 5.5mm×3.0mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

 Sạc laptop SAMSUNG NP-Q428
160.000
Sạc laptop SAMSUNG NP-Q428

Sạc laptop SAMSUNG NP-Q428
New 100%
Bảo hành: 24 tháng
Có hàng
Điện áp vào : 100-240V, 50-60Hz
Điện áp ra : 19V  3.16A,  60W
Kích cỡ đầu nối : 5.5mm×3.0mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

 Sạc laptop SAMSUNG NP-Q528
160.000
Sạc laptop SAMSUNG NP-Q528

Sạc laptop SAMSUNG NP-Q528
New 100%
Bảo hành: 24 tháng
Có hàng
Điện áp vào : 100-240V, 50-60Hz
Điện áp ra : 19V  3.16A,  60W
Kích cỡ đầu nối : 5.5mm×3.0mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

 Sạc laptop SAMSUNG NP-QX412, NP-QX411
160.000
Sạc laptop SAMSUNG NP-QX412, NP-QX411

Sạc laptop SAMSUNG NP-QX411,NP-QX412
New 100%
Bảo hành: 24 tháng
Có hàng
Điện áp vào : 100-240V, 50-60Hz
Điện áp ra : 19V  3.16A,  60W
Kích cỡ đầu nối : 5.5mm×3.0mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

 Sạc laptop SAMSUNG NP-R420
160.000
Sạc laptop SAMSUNG NP-R420

Sạc laptop SAMSUNG NP-R420
New 100%
Bảo hành: 24 tháng
Có hàng
Điện áp vào : 100-240V, 50-60Hz
Điện áp ra : 19V  3.16A,  60W
Kích cỡ đầu nối : 5.5mm×3.0mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline : 0982 835 525
Email : 4lap@4lap.vn

Đối tác chính
So sánh sản phẩm

Chưa có sản phẩm nào để so sánh.