4Lap.vn

Skip to Main Content »

Danh mục sản phẩm

You're currently on:

  Sample Image
  Sample Image
  Sample Image

Sạc laptop Acer

Mua bán sạc laptop Acer chất lượng cao , sạc laptop Acer chính hãng . Bảo hành 24 tháng . Đổi mới trong thời hạn bảo hành

Sạc laptop Acer 19V - 4.7A
190.000
Sạc laptop Acer 19V - 4.7A

Sạc laptop Acer 19V - 4.7A giá 190.000 (bảo hành 12 tháng)
Sạc laptop Acer 19V - 4.7A giá 230.000 hàng Full Box ( bảo hành 24 tháng)
Tình trạng : Mới 100%
Điện áp vào : 100-240V,50/60Hz
Điện áp ra :19V,4.74A,90W
Kích cỡ đầu cắm : 5.5mm X 1.7mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

Adapter laptop - Sạc laptop Acer 19V-7.9A
500.000
Adapter laptop - Sạc laptop Acer 19V-7.9A

Adapter laptop - Sạc laptop Acer 19V-7.9A
Giá : 500.000
Tình trang : Mới 100%
Điện áp vào : 100-240V ~ 50/60Hz
Điện áp ra : 19V / 7.9A
Công suất : 150W

Learn More

Lưu lại | So sánh

Adapter Laptop -Sạc Laptop Acer 3250 3260 3270 3274 3280 3290
160.000
Adapter Laptop -Sạc Laptop Acer 3250 3260 3270 3274 3280 3290

Adapter Laptop -Sạc Laptop Acer 3250 3260 3270 3274 3280 3290
Tên sạc:ACER 3250 3260 3270 3274 3280 3290
Loại:  ACER
Điện áp : 19V
Dòng: 3.42A
Kích cỡ chân sạc: 5.5 x2.5mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

Sạc Laptop ACER 3000 3020 3040 3050 3100 3240
160.000
Sạc Laptop ACER 3000 3020 3040 3050 3100 3240

Sạc Laptop ACER 3000 3020 3040 3050 3100 3240
Tên sạc:ACER 3000 3020 3040 3050 3100 3240
Loại:  ACER
Điện áp : 19V
Dòng: 3.42A
Kích cỡ chân sạc: 5.5 x2.5mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

Sạc Laptop ACER 2430 2440 2460 2470 2480 2490
160.000
Sạc Laptop ACER 2430 2440 2460 2470 2480 2490

Sạc Laptop ACER 2430 2440 2460 2470 2480 2490
Giá 160.000 VNĐ ( Bảo hành 12 tháng )
Giá 190.000 VNĐ ( Bảo hành 24 tháng )

Tên sạc:ACER 2430 2440 2460 2470 2480 2490
Loại:  ACER
Điện áp : 19V
Dòng: 3.42A
Kích cỡ chân sạc: 5.5 x2.5mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

Sạc Laptop ACER 2020 2300 2310 2340 2410 2420
160.000
Sạc Laptop ACER 2020 2300 2310 2340 2410 2420

Adapter Laptop -Sạc Laptop ACER 2020 2300 2310 2340 2410 2420
Tên sạc:ACER 2020 2300 2310 2340 2410 2420
Loại:  ACER
Điện áp : 19V
Dòng: 3.42A
Kích cỡ chân sạc: 5.5 x2.5mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

Sạc Laptop ACER 1680 1681 1685 1690 2000 2010
160.000
Sạc Laptop ACER 1680 1681 1685 1690 2000 2010

Sạc Laptop Acer 1680 1681 1685 1690 2000 2010
Tên sạc:ACER 1680 1681 1685 1690 2000 2010
Loại:  ACER
Điệp áp : 19V
Dòng: 3.42A
Kích cỡ chân sạc: 5.5 x2.5mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

Sạc Laptop ACER 1000 1100 110x 1200 1400
160.000
Sạc Laptop ACER 1000 1100 110x 1200 1400

Sạc Laptop Acer 1000 1100 110x 1200 1400
Tên sạc:ACER 1000 1100 110x 1200 1400
Loại: ACER
Điệp áp : 19V
Dòng: 3.42A
Kích cỡ chân sạc: 5.5 x2.5mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

Sạc Laptop ACER 530 2020 2350 3950 4050 1680
160.000
Sạc Laptop ACER 530 2020 2350 3950 4050 1680

Sạc Laptop ACER 530 2020 2350 3950 4050 1680
Tên sạc:ACER 530 2020 2350 3950 4050 1680
Loại:  ACER
Điệp áp : 19V
Dòng: 3.42A
Kích cỡ chân sạc: 5.5 x2.5mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

Sạc Laptop ACER E290 350 2900E TM290 291 290D 290E 292
160.000
Sạc Laptop ACER E290 350 2900E TM290 291 290D 290E 292

Sạc Laptop Acer E290 350 2900E TM290 291 290D 290E 292
Tên sạc:ACER E290 350 2900E TM290 291 290D 290E 292
Loại:  ACER
Điệp áp : 19V
Dòng: 3.42A
Kích cỡ chân sạc: 5.5 x2.5mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

Sạc Laptop ACER 7540 7720 7738
160.000
Sạc Laptop ACER 7540 7720 7738

Sạc Laptop Acer  7540 7720 7738
Tên sạc:ACER  7540 7720 7738
Loại:  ACER
Điệp áp : 19V
Dòng: 3.42A
Kích cỡ chân sạc: 5.5 x2.5mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

Sạc Laptop ACER 6920 6920G 6935 7320 7535
160.000
Sạc Laptop ACER 6920 6920G 6935 7320 7535

Sạc Laptop Acer 6920 6920G 6935 7320 7535
Tên sạc:ACER 6920 6920G 6935 7320 7535
Loại:  ACER
Điệp áp : 19V
Dòng: 3.42A
Kích cỡ chân sạc: 5.5 x2.5mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

Sạc Laptop ACER 5810T 5910 5920 5930 5930Z 5930G
160.000
Sạc Laptop ACER 5810T 5910 5920 5930 5930Z 5930G

Sạc Laptop Acer 5810T 5910 5920 5930 5930Z 5930G
Tên sạc:ACER 5810T 5910 5920 5930 5930Z 5930G
Loại:  ACER
Điệp áp : 19V
Dòng: 3.42A
Kích cỡ chân sạc: 5.5 x2.5mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

Sạc Laptop ACER 5730Z 5732Z 5739G 5810 5810TG 5810TZ
160.000
Sạc Laptop ACER 5730Z 5732Z 5739G 5810 5810TG 5810TZ

Sạc Laptop Acer 5730Z 5732Z 5739G 5810 5810TG 5810TZ
Tên sạc:ACER 5730Z 5732Z 5739G 5810 5810TG 5810TZ
Loại:  ACER
Điệp áp : 19V
Dòng: 3.42A
Kích cỡ chân sạc: 5.5 x2.5mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

Sạc Laptop ACER 5538 5541 5570 5710 5720 5730
160.000
Sạc Laptop ACER 5538 5541 5570 5710 5720 5730

Sạc Laptop Acer 5538 5541 5570 5710 5720 5730
Loại:  ACER
Điệp áp : 19V
Dòng: 3.42A
Kích cỡ chân sạc: 5.5 x2.5mm

Learn More

Lưu lại | So sánh

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline : 0982 835 525
Email : 4lap@4lap.vn

Đối tác chính








So sánh sản phẩm

Chưa có sản phẩm nào để so sánh.