4Lap.vn

Skip to Main Content »

Danh mục sản phẩm

You're currently on:

  Sample Image
  Sample Image
  Sample Image

Quạt chip tản nhiệt chip Laptop Sony

Mua bán sửa chữa thay thế quạt chip tản nhiệt chip Laptop Sony thay thế lấy ngay sau 30 phút . Quạt chip tản nhiệt laptop Sony bảo hành 12 tháng , 1 đổi 1 trong suốt thời gian bảo hành.

Quạt Tản Nhiệt CPU Laptop VAIO VGN-SZ Series...
250.000
Quạt Tản Nhiệt CPU Laptop VAIO VGN-SZ Series...

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony VAIO VGN-SZ Series....
Hàng mới 100%.
Lắp cho tất cả các dòng laptop SONY VAIO VGN-SZ Series ( chipset 945 và 965)
Bảo hành: 12  tháng

Learn More

Lưu lại | So sánh

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-C1MV
300.000
Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-C1MV

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-C1MV
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng 

Learn More

Lưu lại | So sánh

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-C1VN
300.000
Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-C1VN

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-C1VN
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng 

Learn More

Lưu lại | So sánh

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-C1VP C1VPK
300.000
Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-C1VP C1VPK

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-C1VP C1VPK
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng 

Learn More

Lưu lại | So sánh

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-C1X
300.000
Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-C1X

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-C1X
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng 

Learn More

Lưu lại | So sánh

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F180
300.000
Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F180

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F180
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng 

Learn More

Lưu lại | So sánh

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F270
300.000
Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F270

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F270
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng 

Learn More

Lưu lại | So sánh

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F350
300.000
Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F350

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F350
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng 

Learn More

Lưu lại | So sánh

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F430
300.000
Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F430

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F430
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng 

Learn More

Lưu lại | So sánh

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F520
300.000
Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F520

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F520
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng 

Learn More

Lưu lại | So sánh

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F640
300.000
Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F640

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-F640
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng 

Learn More

Lưu lại | So sánh

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-FR130
300.000
Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-FR130

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-FR130
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng 

Learn More

Lưu lại | So sánh

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-FRV34
300.000
Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-FRV34

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-FRV34
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng 

Learn More

Lưu lại | So sánh

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-FX120
300.000
Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-FX120

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-FX120
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng 

Learn More

Lưu lại | So sánh

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-FX150
300.000
Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-FX150

Quạt tản nhiệt CPU laptop Sony PCG-FX150
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng 

Learn More

Lưu lại | So sánh

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline : 0982 835 525
Email : 4lap@4lap.vn

Đối tác chính
So sánh sản phẩm

Chưa có sản phẩm nào để so sánh.