4Lap.vn

Skip to Main Content »

Danh mục sản phẩm

You're currently on:

  Sample Image
  Sample Image
  Sample Image

Pin laptop - Battery laptop Sony

Mua bán sửa chữa pin laptop Sony, battery laptop Sony , pin máy tính Sony , pin laptop Sony giá tốt nhất, pin laptop Sony chất lượng cao, battery Sony,pin laptop Sony chính hãng

Pin Laptop SONY BP2E
650.000
Pin Laptop SONY BP2E

Pin laptop SONY BP2E
Loại Pin :Li-ion
Điện áp pin :11.1V
Giá trị pin : 4400mAh
Số Lượng pin(Cell):6-cell
Mầu Pin :Black
Kích thước pin:204 x 73 x 21mm
Trọng Lượng pin:326g
Mã Pin :S001K

Learn More

Lưu lại | So sánh

Pin Laptop SONY BP2NX
650.000
Pin Laptop SONY BP2NX

Pin laptop SONY BP2NX
Loại Pin :Li-ion
Điện áp pin :14.8V
Giá trị pin : 4400mAh
Số Lượng pin(Cell):6-cell
Mầu Pin :Black
Kích thước pin:204 x 73 x 21mm
Trọng Lượng pin:326g
Mã Pin :S002K

Learn More

Lưu lại | So sánh

Pin Laptop SONY BP2R
650.000
Pin Laptop SONY BP2R

Pin laptop SONY BP2R
Loại Pin :Li-ion
Điện áp pin :14.8V
Giá trị pin : 2200mAh
Số Lượng pin(Cell):6-cell
Mầu Pin :Black
Kích thước pin:204 x 73 x 21mm
Trọng Lượng pin:326g
Mã Pin :S003K

Learn More

Lưu lại | So sánh

Pin Laptop SONY BP2S
650.000
Pin Laptop SONY BP2S

Pin laptop SONY BP2S
Loại Pin :Li-ion
Điện áp pin :11.1V
Giá trị pin : 4400mAh
Số Lượng pin(Cell):6-cell
Mầu Pin :Black
Kích thước pin:204 x 73 x 21mm
Trọng Lượng pin:326g
Mã Pin :S004K

Learn More

Lưu lại | So sánh

Pin Laptop SONY BP2T
650.000
Pin Laptop SONY BP2T

Pin laptop SONY BP2T
Loại Pin :Li-ion
Điện áp pin :11.1V
Giá trị pin : 4400mAh
Số Lượng pin(Cell):6-cell
Mầu Pin :Black
Kích thước pin:204 x 73 x 21mm
Trọng Lượng pin:326g
Mã Pin :S005K

Learn More

Lưu lại | So sánh

Pin Laptop SONY BP2V
650.000
Pin Laptop SONY BP2V

Pin laptop SONY BP2V
Dòng pin :SONY BP2V
Loại Pin :Li-ion
Điện áp pin :11.1V
Giá trị pin : 4400mAh
Số Lượng pin(Cell):6-cell
Mầu Pin :Black
Kích thước pin:204 x 73 x 21mm
Trọng Lượng pin:326g
Mã Pin :S006K

Learn More

Lưu lại | So sánh

Pin Laptop SONY BP4V
650.000
Pin Laptop SONY BP4V

Pin laptop SONY BP4V
Loại Pin :Li-ion
Điện áp pin :11.1V
Giá trị pin : 8800mAh
Số Lượng pin(Cell):12-cell
Mầu Pin :Black
Kích thước pin:204 x 73 x 21mm
Trọng Lượng pin:326g
Mã Pin :S007K

Learn More

Lưu lại | So sánh

Pin Laptop SONY BP71
790.000
Pin Laptop SONY BP71

Pin laptop SONY BP71
Loại Pin :Li-ion
Điện áp pin :14.8V
Giá trị pin : 4400mAh
Số Lượng pin(Cell):6-cell
Mầu Pin :Black
Kích thước pin:204 x 73 x 21mm
Trọng Lượng pin:326g
Mã Pin :S008K

Learn More

Lưu lại | So sánh

Pin Laptop SONY BPL2
590.000
Pin Laptop SONY BPL2

Pin laptop SONY BPL2 
Dòng pin :SONY BPL2
Loại Pin :Li-ion
Điện áp pin :11.1V
Giá trị pin : 6600mAh
Số Lượng pin(Cell):9-cell
Mầu Pin :Black
Kích thước pin:204 x 73 x 21mm
Trọng Lượng pin:326g
Mã Pin :S009K

Learn More

Lưu lại | So sánh

Pin Laptop SONY BPL5
590.000
Pin Laptop SONY BPL5

Pin laptop SONY BPL5
Loại Pin :Li-ion
Điện áp pin :11.1V
Giá trị pin : 4400mAh
Số Lượng pin(Cell):6 cell
Mầu Pin :Black
Kích thước pin:204 x 73 x 21mm
Trọng Lượng pin:326g
Mã Pin :S010K

Learn More

Lưu lại | So sánh

Pin Laptop SONY BPS2
590.000
Pin Laptop SONY BPS2

Pin laptop SONY BPS2
Dòng pin :SONY BPS2
Loại Pin :Li-ion
Điện áp pin :11.1V
Giá trị pin : 4400mAh
Số Lượng pin(Cell):6-cell
Mầu Pin :Black
Kích thước pin:204 x 73 x 21mm
Trọng Lượng pin:326g
Mã Pin :S011K

Learn More

Lưu lại | So sánh

Battery Laptop -Pin Laptop SONY BPS3
590.000
Battery Laptop -Pin Laptop SONY BPS3

Pin laptop SONY BPS3
Dòng pin :SONY BPS3
Loại Pin :Li-ion
Điện áp pin :14.8V
Giá trị pin : 2200mAh
Số Lượng pin(Cell):4-cell
Mầu Pin :Black
Kích thước pin:204 x 73 x 21mm
Trọng Lượng pin:326g
Mã Pin :S012K

Learn More

Lưu lại | So sánh

Pin Laptop SONY BPS5
590.000
Pin Laptop SONY BPS5

Pin Laptop SONY BPS5
Dòng pin :SONY BPS5
Loại Pin :Li-ion
Điện áp pin :11.1V
Giá trị pin : 6600mAh
Số Lượng pin(Cell):6-cell
Mầu Pin :Black
Kích thước pin:204 x 73 x 21mm
Trọng Lượng pin:326g
Mã Pin :S013K

Learn More

Lưu lại | So sánh

Pin Laptop SONY BPS8
790.000
Pin Laptop SONY BPS8

Pin Laptop SONY BPS8
Dòng pin :SONY BPS8
Loại Pin :Li-ion
Điện áp pin :11.1V
Giá trị pin : 4400mAh
Số Lượng pin(Cell):6-cell
Mầu Pin :Black
Kích thước pin:204 x 73 x 21mm
Trọng Lượng pin:326g
Mã Pin :S014K

Learn More

Lưu lại | So sánh

Pin Laptop SONY BPS9
590.000
Pin Laptop SONY BPS9

Pin laptop SONY BPS9
Dòng pin :SONY BPS9
Loại Pin :Li-ion
Điện áp pin :11.1V
Giá trị pin : 5200mAh
Số Lượng pin(Cell):6-cell
Mầu Pin :Black
Kích thước pin:204 x 73 x 21mm
Trọng Lượng pin:326g
Mã Pin :S015K

Learn More

Lưu lại | So sánh

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline : 0982 835 525
Email : 4lap@4lap.vn

Đối tác chính
So sánh sản phẩm

Chưa có sản phẩm nào để so sánh.