4Lap.vn

Skip to Main Content »

Danh mục sản phẩm

You're currently on:

  Sample Image
  Sample Image
  Sample Image

Bàn phím laptop Dell

Mua bán sửa chữa thay thế bàn phím Dell, bàn phím laptop Dell ,Bàn phím laptop Dell chất lượng cao . Bàn phím laptop Dell chính hãng . Cam kết bảo hành 12 tháng , đổi mới trong thời hạn bảo hành .

Bàn phím Laptop Dell Latitude D500 D600 D800
370.000
Bàn phím Laptop Dell Latitude D500 D600 D800

Keyboard Laptop Dell Latitude D500 D600 D800
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng
Đổi mới trong thời gian bảo hành
Miễn phí công thay thế
Thông tin kỹ thuật:
Màu: Đen
Phiên bản : giao diện US
Bàn Phím chính hãng
Nhà sản
xuất tương thích 100%

Learn More

Lưu lại | So sánh

Bàn phím Laptop Dell Latitude D620 D820 Series,Precision M65
370.000
Bàn phím Laptop Dell Latitude D620 D820 Series,Precision M65

KeyBoard Laptop Dell Latitude D620 D820 Series,Precision M65Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng
Đổi mới trong thời gian bảo hành
Miễn phí công thay thế
Thông tin kỹ thuật:
Màu: Đen
Phiên bản : giao diện US
Bàn Phím chính hãng
Nhà sản
xuất tương thích 100%

Learn More

Lưu lại | So sánh

Bàn phím laptop Dell Inspiron 6400,630M,640M,9400, E1505, XPS M140 Series
370.000
Bàn phím laptop Dell Inspiron 6400,630M,640M,9400, E1505, XPS M140 Series

Bàn phím laptop Dell Inspiron 6400,630M,640M,9400, E1505, XPS M140 Series
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng
Đổi mới trong thời gian bảo hành
Miễn phí công thay thế
Thông tin kỹ thuật:
Màu: Đen
Phiên bản : giao diện US
Bàn Phím chính hãng
Nhà sản
xuất tương thích 100%

Learn More

Lưu lại | So sánh

Bàn Phím Laptop Dell Inspiron 1420 (PP26L),1520,1521,1525 / XPS M1330
370.000
Bàn Phím Laptop Dell Inspiron 1420 (PP26L),1520,1521,1525 / XPS M1330

Keyboard Laptop Dell Inspiron 1420 (PP26L),1520,1521,1525 / XPS M1330
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng
Đổi mới trong thời gian bảo hành
Miễn phí công thay thế
Thông tin kỹ thuật:
Màu: Đen
Phiên bản : giao diện US
Bàn Phím chính hãng
Nhà sản
xuất tương thích 100%

Learn More

Lưu lại | So sánh

Bàn Phím Laptop Dell Studio 1735
320.000
Bàn Phím Laptop Dell Studio 1735

Bàn Phím Laptop Dell Studio 1735
Tên sản phẩm:K-DEL-29-O
Màu: Đen
Phiên bản : giao diện US
Hàng chính hãng ,mới 100%
Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết: cáp Ribbon kèm bàn phím
Bàn Phím chất lượng cao
Nhà sản xuất tương thích 100%
Thay thế phần tương đương

Learn More

Lưu lại | So sánh

Bàn Phím Laptop Dell Vostro 1510
350.000
Bàn Phím Laptop Dell Vostro 1510

Bàn Phím Laptop Dell Vostro 1510
Tên sản phẩm:K-DEL-21-O
Màu: Black
Phiên bản : giao diện US
Hàng chính hãng ,mới
Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết: cáp Ribbon kèm bàn phím
Bàn Phím chất lượng cao
Nhà sản xuất tương thích 100%
Thay thế phần tương đương

Learn More

Lưu lại | So sánh

Bàn Phím Laptop Dell Vostro A840
320.000
Bàn Phím Laptop Dell Vostro A840

Bàn Phím Laptop Dell Vostro A840
Tên sản phẩm:K-DEL-22-O
Màu: Black
Phiên bản : giao diện US
Hàng chính hãng ,mới
Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết: cáp Ribbon kèm bàn phím
Bàn Phím chất lượng cao
Nhà sản xuất tương thích 100%
Thay thế phần tương đương

Learn More

Lưu lại | So sánh

Bàn Phím Laptop Dell Mini 9 Inspiron 910
380.000
Bàn Phím Laptop Dell Mini 9 Inspiron 910

Bàn Phím Laptop Dell Mini 9 Inspiron 910
Tên sản phẩm:K-DEL-25-O
Màu: Black
Phiên bản : giao diện US
Hàng chính hãng ,mới
Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết: cáp Ribbon kèm bàn phím
Bàn Phím chất lượng cao
Nhà sản xuất tương thích 100%
Thay thế phần tương đương

Learn More

Lưu lại | So sánh

Bàn Phím Laptop Dell Latitude E5400
350.000
Bàn Phím Laptop Dell Latitude E5400

Bàn Phím Laptop Dell Latitude E5400
Tên sản phẩm:K-DEL-26-O
Màu: Black
Phiên bản : giao diện US
Hàng chính hãng ,mới
Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết: cáp Ribbon kèm bàn phím
Bàn Phím chất lượng cao
Nhà sản xuất tương thích 100%
Thay thế phần tương đương

Learn More

Lưu lại | So sánh

Bàn Phím Laptop Dell Precision M6400
300.000
Bàn Phím Laptop Dell Precision M6400

Bàn Phím Laptop Dell Precision M6400
Tên sản phẩm:K-DEL-27-O
Màu: Black
Phiên bản : giao diện US
Hàng chính hãng ,mới
Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết: cáp Ribbon kèm bàn phím
Bàn Phím chất lượng cao
Nhà sản xuất tương thích 100%
Thay thế phần tương đương

Learn More

Lưu lại | So sánh

Bàn Phím Laptop Dell Latitude D610
380.000
Bàn Phím Laptop Dell Latitude D610

Bàn Phím Laptop Dell Latitude D610
Tên sản phẩm:K-DEL-19-O
Màu: Black
Phiên bản : giao diện US
Hàng chính hãng ,mới
Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết: cáp Ribbon kèm bàn phím
Bàn Phím chất lượng cao
Nhà sản xuất tương thích 100%
Thay thế phần tương đương

Learn More

Lưu lại | So sánh

Bàn Phím Laptop Dell Inspiron XPS M1330
280.000
Bàn Phím Laptop Dell Inspiron XPS M1330

Bàn Phím Laptop Dell Inspiron XPS M1330
Tên sản phẩm:K-DEL-14-O
Màu: Black
Phiên bản : giao diện US
Hàng chính hãng ,mới
Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết: cáp Ribbon kèm bàn phím
Bàn Phím chất lượng cao
Nhà sản xuất tương thích 100%
Thay thế phần tương đương

Learn More

Lưu lại | So sánh

Bàn Phím Laptop Dell Latitude D510
320.000
Bàn Phím Laptop Dell Latitude D510

Bàn Phím Laptop Dell Latitude D510
Tên sản phẩm:K-DEL-10-O
Màu: Black
Phiên bản : giao diện US
Hàng chính hãng ,mới
Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết: cáp Ribbon kèm bàn phím
Bàn Phím chất lượng cao
Nhà sản xuất tương thích 100%
Thay thế phần tương đương

Learn More

Lưu lại | So sánh

Bàn Phím Laptop Dell Latitude XT Tablet
380.000
Bàn Phím Laptop Dell Latitude XT Tablet

Bàn Phím Laptop Dell Latitude XT Tablet
Tên sản phẩm:K-DEL-30-O
Màu: Black
Phiên bản : giao diện US
Hàng chính hãng ,mới
Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết: cáp Ribbon kèm bàn phím
Bàn Phím chất lượng cao
Nhà sản xuất tương thích 100%
Thay thế phần tương đương

Learn More

Lưu lại | So sánh

Bàn Phím Laptop Dell XPS M1720
450.000
Bàn Phím Laptop Dell XPS M1720

Bàn phím Laptop Dell XPS M1720
Giá: 320.000 vnđ
Tên sản phẩm:K-DEL-17-O
Màu: Black
Phiên bản : giao diện US
Hàng chính hãng ,mới
Bảo hành : 12 tháng
Chi tiết: cáp Ribbon kèm bàn phím
Bàn Phím chất lượng cao
Nhà sản xuất tương thích 100%
Thay thế phần tương đương

Learn More

Lưu lại | So sánh

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline : 0982 835 525
Email : 4lap@4lap.vn

Đối tác chính
So sánh sản phẩm

Chưa có sản phẩm nào để so sánh.