4Lap.vn

Skip to Main Content »

Danh mục sản phẩm

You're currently on:

  Sample Image
  Sample Image
  Sample Image

Linh kiện Laptop

Linh kiện Laptop

Mua bán thay thế sửa chữa linh kiện laptop chất lượng cao : Main laptop , ram laptop , ở cứng laptop , màn hình lapotp , bản lề laptop , cáp màn hình laptop , cpu laptop , sạc laptop , pin laptop . Bảo hành dài hạn , đổi mới trong thời gian bảo hành .

 1. Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad X200 X200S

  Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad X200 X200S

  350.000

  Lưu lại So sánh

 2. Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad X201 X201I X201S

  Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad X201 X201I X201S

  350.000

  Lưu lại So sánh

 3. Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad X220 X220I

  Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad X220 X220I

  350.000

  Lưu lại So sánh

 
 1. Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad X300 X301

  Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad X300 X301

  350.000

  Lưu lại So sánh

 2. Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad Z60 Z60T

  Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad Z60 Z60T

  350.000

  Lưu lại So sánh

 3. Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad Z61M Z61T

  Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad Z61M Z61T

  350.000

  Lưu lại So sánh

 
 1. Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad S30 S31

  Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad S30 S31

  350.000

  Lưu lại So sánh

 2. Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad S430 S431

  Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad S430 S431

  350.000

  Lưu lại So sánh

 3. Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad G360 G400

  Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad G360 G400

  350.000

  Lưu lại So sánh

 
 1. Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad G455 G465

  Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad G455 G465

  350.000

  Lưu lại So sánh

 2. Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad G470 G480

  Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad G470 G480

  350.000

  Lưu lại So sánh

 3. Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad G500 G530

  Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad G500 G530

  350.000

  Lưu lại So sánh

 
 1. Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad G550 G560 G565

  Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad G550 G560 G565

  350.000

  Lưu lại So sánh

 2. Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad G570 G575

  Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad G570 G575

  350.000

  Lưu lại So sánh

 3. Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad G580 G585

  Bản lề Laptop- Trục màn hình Laptop Lenovo Thinkpad G580 G585

  350.000

  Lưu lại So sánh

 

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline : 0982 835 525
Email : 4lap@4lap.vn

Đối tác chính
So sánh sản phẩm

Chưa có sản phẩm nào để so sánh.